Lista de Pedro Kibe y 187 Compañeros Mártires beatificados el 24 de Noviembre de 2008
N.NombreEdadFecha de Mart.
Lugar de Mart.Datos adicionales
001Juan Minami Gorozaemon[35]1603, 12, 8Kumamoto--
002Simón Takeda Gohyoe[35]1603, 12, 9Yatsushiro--
003Juana Takeda[55]1603, 12, 9"Madre de Simón
004Inés Takeda[30]""Esposa de Simón
005Magdalena Minami[33]""Esposa de Juan
006Luis Minami[7]""Hijo de Juan
007Juaquín Watanabe Jirozaemon[55]1606, 8, 16"Catequista laico
008Juan Hattori Jingoro[39]1609, 2, 4"
009Miguel Mitsuishi Hikoemon[50]""--
010Tomás Mitsuishi[12]""Hijo de Miguel
011Petro Hattori[5]""Hijo de Juan
012Melchor Kumagai Motonao[51]1605, 8, 14Hagi-- 16 agosto
013Damian[c.45]1605, 8, 19YamaguchiCatequista
014León Saisho Shichiemon[39]1608, 11, 17Sendai, Hirasa
015Gaspar Nishi Genka[54]1609, 11, 14IkitsukiCatequista, padre de S. Tomás Nishi
016Ursula Nishi[54]""Esposa, Catequista
017Juan Nishi Mataishi[24]""Hijo
018Adrian Takahashi Mondo--1613, 10, 7Arima
019Juana Takahashi--""Esposa de Adriano
020León Hayashida Sukiemon--""--
021Marta Hayashida--""Esposa de León
022Magdalena Hayashida[19]""Hija
023Jacobo (Diego) Hayashida[12]""Hijo
024León Taketomi Kan'emon--""--
025Paulo Taketomi Dan'emon--""--
026Adán Arakawa[60]1614, 6, 5TomiokaCatequista, Dojuku
027Juan Hashimoto Tahioye--1619, 10, 6Kyoto--
028Tecla Hashimoto--""--
029Catalina Hashimoto[13]""Hija de Catalina
030Tomás Hashimoto[12]""Hijo
031Francisco Hashimoto[8]""Hijo
032Pedro Hashimoto[6]""Hijo
033Luis Hashimoto[3]""
034Tomás Kian--""de Bungo
035Tomás Ikegami--""de Hokkoku
036Lino Rihioye--""de Chugoku
037María--""Esposa de Lino
038Cosma--""de Yamashiro
039Antonio Domi--""de Yamato
040Juaquín Ogawa--""de Mino
041Juan Kisaku--""de Miyako
042Magdalena--""Esposa de Juan
043Regina[2]""Hija
044Tomás Koshima Shinshiro--""de Yamashiro
045María--""Esposa de Tomás
046Gabriel--""de Owari
047María--""de Yamashiro
048Mónica[4]""Hija de María
049Marta--""de Kawachi
050Benedicto (Bento)[2]""Hijo de Marta
051María (b)
""de Tamba
052Sixto[3]""Hijo de María
053Mónica--""de Mino mu
054Tomás Toemon--""de Owari
055Lucía--""Esposa de Tomás
056Rufina--""de Owari
057Marta[7]""Hija de Rufina
058Mónica--""de Omi
059Emanuel Kosaburo--""de Tamba
060Tomás Yoemon Kajiya--""boy de Tamba
061Ana Kajiya--""Madre de Tomás
062Agata--""de Omi
063María Chujo
--"de Bungo
064Jerónimo Soroko--""de Aki Sôroku
065Lucía--""Esposa de Hieronimo
066Juan Sakurai--""de Bungo
067Ursula--""De la familia Sakurai
068Mancio Kyujiro--""de Miyako
069Luis Matagoro--""de Miyako
070León Kinsuke--""de Owari
071Marta--""Esposa de León
072Mencia--""de Omi
073Lucía[3]""Hija de Mencia
074Magdalena--""de Owari
075Jacobo (Diego) Tsuzu (Tsuji)--""
076Francisco Shizaburo--""de Miyako
077Francisco--""de Miyako
078María(a)--""de Tamba
079Jacobo (Diego) Kagayama Hayato [54]1619, 10, 14Kokura

080Baltasar kagayama Hanzaemon1619, 10, 15BungoHermano de Jacobo

081Niño
--""Hijo de Baltasar
082Ogasawara Yosaburo Genya--1636, 1, 30Kumamoto
083María Ogasawara Miya--""Esposa. Hija de Jacobo (Diego)
084Ogasawara Genpachi--""Hijo
085Ogawawara Mari--""Hija
086Ogasawara Kuri--""Hija
087Ogawawara Sasaemon--""Hijo
088Ogasawara Sayuemon--""Hijo
089Ogasawara Shiro--""Hijo
090Ogasawara Goro--""Hijo
091Ogasawara Tsuchi--""Hija
092Ogasawara Gonnosuke--""Hijo
093Servant--""--
094Servant--""--
095Servant--""--
096Servant--""--
097Juan Hara Mondo--1623, 12, 4Edode Usui
098Francisco Toyama Jintaro[24]1624, 2, 16Hiroshima--
099Mathias Shobara Ichizaemon[34]1624, 2, 17"de Aki
100Juaquín Kuroemon[65]1624, 3, 8"de Aki
101Paulo Uchibori Sakuemon--1627, 2, 28Unzen--
102Gaspar Kisayemon--""también: Kizaemon
103María Mine--""Esposa de Juaquín Mine
104Gaspar Nagai--""
105Luis Shinzaburo--""
106Dionisio Saiki Zenka--""
107Luis Saiki Kizo--""Hijo de Dionisio
108Damián Ichiyata--""de Antoku
109León Nakayama Sokan--""
110Paulo Nakayama--""Hijo de León
111Juan Kisaki Kyuhachi--""
112Joanes Heisaku--""de Arie
113Tomás Shingoro--""
114Alex Shohachi[25]de Amakusa

115Tomás Kondo Heiemon[63]"
de Mogi
116Juan Araki Kenshichi[34]
"
"de Koga
117Juaquin Mine Sukedayu[60]1627, 5, 17"de Kuchinotsu
118Paulo Nishida Kyuha[74]""Kyôhachi
119María[36]""de Fukae
120Juan Matsutake Shozaburo[38]""de Fukae
121Bartolomé Bada Han'emon[53]""Baba, de Fukae
122Luis Sukeemon[37]"

123Paulo Onizuka Magoemon[64]""Padre del Beato Pedro Onizuka
124Luis Hayashida Soka[67]""de Arie
125Magdalena Hayashida[68]""Esposa de Luis
126Paulo Hayashida, Hijo[35]""Hijo Hayashida
127Baltasar Uchibori--""Hijo de Paulo Uchibori
128Antonio Uchibori[18]""de Fukae
129Ignacio Uchibori[5]""de Fukae
130Miguel Kusuriya--1633,7,28NishizakaProveedor de la Misericordia
131Nicolás Keian Nagawara[63]1633, 7, 31"Hermano S.J.
132Julian Nakaura[64]1633, 10, 21NishizakaSacerdote S.J.
133Jacobo (Diego) Yuuki Ryosetsu[62]1636, 2, 25OsakaSacerdote S.J.
134Tomás a Sancto Augustino Kintsuba Jihyoe[c.37]1637, 12, 6NishizakaSacerdote O.S.A.
135Petro Kibe Cassui[52]1639, 7, ?EdoSacerdote S.J.
136Luis Amagasu Uyemon--1629, 2, 12YonezawaLider de la Iglesia de Yonezawa
137Miguel Amagasu Tayemon--""Hijo de Luis
138Dominca Amagasu--""Esposa de Miguel
139Justa Amagasu[3]""Hija de Miguel
140Vicente Kurogane Ichibiyoe--""Hijo de Luis Amagasu
141Tecla Kurogane--""Esposa de Vicente
142Lucia Kurogane[1]""Hija de Vicente
143María Ito--""--
144María Chobo--""
145Petro Yahyoe--""ITô Yahyôe
146Mathia Hikosuke--""ITô Yahyôe
147Thimoteo Obasama Jiroemon--""
148Lucia Obasama--""Esposa de Thimoteo
149Juan Gorobioye--""
150Juaquín Saburobioyoe--""
151Juan Banzai--""
152Aurea Banzai--""Esposa de Juan
153Antonio Banzai Orosu--""Hijo de Juan
154Paulo Sanjuro--""--
155Rufina--""Esposa de Paulo
156Paulo[5]""Hijo de Paulo
157Marta[3]""Hija de Paulo
158Simón Takahashi Jiniemon--""
159Tecla Takahashi[13]""Hija de Simón
160Paulo Nishihori Shikibu[31]""
161Luis Jiniemon[80]""a veces: Jin'Emon
162Anna--""Esposa de Luis
163Mancio Yoshino Han'emon--""de Yonezawa
164Julia Yoshino--""Esposa de Mancio
165Antonio Anazawa Han'emon--""de Yonezawa
166Crescencia Anazawa--""Esposa de Antonio
167Paulo Anazawa Inzaburo--""Hijo de Antonio
168Romano Anazawa Matsujiro[14]""Hijo de Antonio
169Miguel Anazawa Osamu[13]""Hijo de Antonio
170Andrés Yamamoto Shichiemon--""de Yonezawa
171María Yamamoto--""Esposa de Andrés
172Ursula Yamamoto[3] ""
Hija de Andrés
173Ignacio Iida Soemon--""de Yonezawa
174Lucia Iida--""Esposa de Ignacio
175Juan Arie Kiemon--""Padre de Lucia Iida
176Magdalena Arie--""Esposa de Juan
177Petro Arie Jenzo--""Hijo de Juan
178Alexis Sato Seisuke--""de Shindôgadai
179Lucia Sato--""Esposa de Alexii
180Elizabeth Sato[3]""Hija de Alexis
181Paulo Sato Matagoro--""Hermano de Alexis
182N. Shichizaemon--""SHICHIEMON
183Magdalena--""Esposa de Shichizaemon
184Niña[5]""Hija de Shichizaemon
185Niña[3]""Hija de Shichizaemon
186Alex Choemon--""
187Cándido "bozu"[14]""Catequista
188Ignacio[1]""Sobrino de Cándido